Termín tábora: 26.7-11.8 2024 Nejnovější informace hledejte ve složce AKTUALITY !!!

 

 


Youtube STOPAŘI


Rajče STOPAŘICelotáborová hra

Historie

Tábornický klub STOPAŘI Kolín je dětskou neziskovou organizací, která byla založena 16. září 1987.

Z počátku její činnost probíhala pod hlavičkou 2. skupiny PO SSM. Hlavní náplní naší organizace bylo od prvopočátku vedení dětí školního věku v několika družinách k pobytu v přírodě, samostatnosti, tábornickým dovednostem a kamarádství při veškeré činnosti a hrách.

V současné době probíhá naše činnost pod hlavičkou České tábornické unie, která je akreditována jako dětská organizace pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Od roku 1990 pořádáme pravidelně letní stanové tábory pro děti školního věku, chlapce i dívky.

Místo konání tábora

Jeden z meandrů vavřineckého potoka zvaného Výrovka cca 2 km od obce Vavřinec (Kutná Hora). Je to krásné a klidné místo u potoka, obklopené lesy a loukami. Zázemí tábořiště je tvořeno srubem s přilehlou jídelnou a nářaďovníkem, umývárnou, suchým WC (latrínou), táborovou saunou a slavnostním ohništěm.

Typ tábora

Jedná se o stanový tábor. Stan je klasický, podsadový (tj. dřevěná podsada, celta a dvě postele pro dva táborníky). V tábořišti není zaveden el. proud.

Počet účastníků

Kapacita tábora je omezena. Každoročně se ho účastní okolo 25 dětí. Je tedy zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi tábora.

Táborový program

Je zaměřen na poznání přírody, ale i sebe sama. Každý účastník přispívá k chodu tábora a tak během tří dnů projde se svou družinou jakési kolečko dopoledních činností:

 – kuchyň (pomoc při vaření, každý se podílí na tom, jak bude ostatním celý den chutnat),

 – dřevo a úklid (aby v kuchyni bylo čím topit, a večer u čeho hrát na kytaru, je třeba přiložit ruku k dílu),

 – vědomost (možnost se něco přiučit jak z tábornických dovedností, tak z rukodělných činností).

Ale tábor je hlavně o hrách. Na každé odpoledne a někdy i noc je jich připraveno dost a to jak hry bojové, maskovací, vodní, přemýšlecí, tak i odpočinkové a válecí. Královnou her je pak hra celotáborová, která probíhá jak jinak než celý tábor. Vždy má jedno hlavní téma, a tak nás v minulosti zavedla za Čtyřlístkem, k Záhadě hlavolamu, na cestu kolem světa, mezi trosečníky, ale i do cizinecké legie nebo mezi lidožrouty.

Harmonogram činností je v souladu s platnou vyhláškou o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Táboroví vedoucí

Tábor má kvalifikované vedení, to znamená, že tábor připravují a vedou osoby s odpovídající kvalifikací (akreditované vzdělání MŠMT, školení) a osoby schopné práce s dětmi (např. na základě dlouholeté zkušenosti a potvrzení od svého doktora).

Hlavní vedoucí tábora je držitelem platného osvědčení „Hlavní vedoucí táborů“,akreditovaným MŠMT.

Všichni vedoucí, za svého dětství prošli tábory pořádanými naším oddílem. Mají tedy zkušenosti nejen jako vedoucí, ale také jako účastníci. Propojení těchto dvou pohledů umožňuje vytvoření příjemné a přátelské táborové atmosféry.

Zdravotník

Vedoucí s tímto titulem je držitelem platného průkazu „Zdravotník zotavovacích akcí“, který je udělován na základě kurzů Českého červeného kříže, popřípadě Prázdninové školy Lipnice.

Stravování

Příprava jídla probíhá na tábořišti ve srubu, ze kterého se na léto stane kuchyň. Je až neuvěřitelné, jaké dobroty jdou připravit na kamnech (svíčková, řízek, langoše…). Každý den tato kuchyně vyprodukuje s pomocí dětí pět jídel: snídaně s teplým nápojem, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře. Pitný režim je zajištěn nepřetržitě po celý den.

https://massagechairguides.com/ https://laserlevelguides.com/ https://foldingbikeguides.com/ https://3dpenguides.com/ https://speakersguides.com/