Termín tábora: 26.7-11.8 2024 Nejnovější informace hledejte ve složce AKTUALITY !!!

 

 


Youtube STOPAŘI


Rajče STOPAŘI

Faustball

Historie:

Faustball či Fistball – dvě slova označující stejný sport ( odlišnost pouze v německé resp.anglické podobě slova) = míč odbíjený pěstí.

Tento sport patří k nejstarším známým sportům vůbec. První zmínka pochází již z roku 240 n.l. od římského císaře Gordianuse. První pravidla byla sepsána v roce 1555 Antoniem Scaniem. Moderní pravidla byla stanovena koncem 19.století v Německu Georgem Heinrichem Weberem. Právě v Německu se v roce 1893 začaly hrát pravidelné soutěže – a ty se hrají v obrovském měřítku dodnes. Systém německé faustballové soutěže v mnohém připomíná náš systém fotbalových soutěží. Faustballu se v Německu věnují tisíce hráčů – v registrovaných soutěžích na úrovni 1. a 2.bundesligy, přes oberligy,zemské ligy až po regionální soutěže. Vrcholné soutěže jsou na profesionální úrovni. Podobný systém můžeme sledovat i v sousedním Rakousku a Švýcarsku. Faustball se rozšiřoval především tam,kde se používá němčina. A to nejen na území Evropy,ale i v zámoří. Němečtí emigranti “vyvezli” tento sport do jižní Afriky, severní a jižní Ameriky . Členy mezinárodní federace jsou země ze všech sportovních světadílů. 

 Ani v našich krajích nepatří mezi novinkové sporty . Již za první republiky byl faustball velmi rozšířen především mezi německou národnostní menšinou. Ve třicátých letech se hrávala pravidelná ligová soutěž.Poválečné uspořádání našeho pohraničí a odsun německého obyvatelstva s sebou přinesl i ústup tohoto sportu .Ten byl zařazován pouze jako zajímavá alternativa míčového kolektivního sportu do programu dětských táborů.

   Nová etapa faustballu v Čechách je datována do počátku 9O-tých let po otevření hranic směrem na západ. V té době vznikají první faustballové oddíly – Malostranská, Hasiči, ASC Praha, Policie Praha, Vyšehrad, ŠSK Zdechovice,Plzeň.

  V současnosti zastupují český faustball na zahraniční scéně FaC Zdechovice, FC Butovice. Největší herní kvalitou a nejpočetnější hráčskou základnou se prokazuje tým FaC  Zdechovice – mistr ČR 2007,2008,2009,2010,2011,2012 halový mistr ČR 2008,2009,2010,2011,2012 účastník finálového turnaje IFA Pocal 2009,2010,2011,2012. V tréninku reprezentačního trenéra ČR Mgr.Jana Mazala jsou zde soutěžní týmy mužů, žen, juniorů a žáků. 

PRAVIDLA faustballu :

  – kolektivní míčová hra,která se vzdáleně podobá volejbalu – hrají proti sobě dvě družstva.Jakmile se dostane míč na polovinu daného týmu,jsou povoleny tři doteky,dvě nahrávky a jedno odbití přes pásku. Další pravidlo připomíná náš nohejbal – míč se mezi nahrávkami může dotknout jednou země.

 Hráči odbíjejí míč na soupeřovu stranu kurtu pouze pěstí,nebo předloktím.Dotkne-li se hráč nebo míč pásky,míč spadne dvakrát po sobě na zem,nebo skončí v autu,je to chyba. Podává se zpoza čáry,která je ve vzdálenosti 3m od pásky. Zajímavostí faustballu je i ta skutečnost,že podává tým,který udělal ve výměně chybu a hráč se může při jedné výměně dotknout míče pouze jednou ( neplatí zde tedy volejbalové pravidlo o možnosti zapojení se stejného hráče do výměny dvakrát).

 Páska – speciální – pro jednotlivé věkové kategorie zavěšená v různých výškách- muži 200 cm, ženy 190 cm, mladší žáci 160 cm a starší 180 cm

Míč – speciální,který je vždy schvalován mezinárodní federací. V Čechách bohužel chybí výrobce . Pro první zkušenosti s touto hrou však lze nahradit i jiným míčem – např.volejbalovým,popř.lehčím míčem na kopanou.

Týmy – hrají proti sobě dvě pětičlenná družstva – v rozestavení : 2 zadní, 1 nahravač mezi zadáky a 2 přední ( smečaři )

Kurt – hrací plocha většinou travnatá o rozměrech 20 x 50 metrů – v polovině rozdělena páskou.

Zápas – hraje se dvěma základními způsoby: turnajový na čas – 2 x 10 minut, mistrovský na vítězné sety ( do 11 bodů  – na dva resp. na tři vítězné sety, v mezinárodních akcích i na čtyři sety)

https://massagechairguides.com/ https://laserlevelguides.com/ https://foldingbikeguides.com/ https://3dpenguides.com/ https://speakersguides.com/